Rodgersia x superba
Meconopsis Blue Fertile Group
Agapanthus, Montbretia and Arundo donax Variegata